C3_logo_footerjpg

Celem inicjatywy jest stworzenie rozwiązania IT, które zastąpi klasyczną umowę papierową oraz dostarczy narzędzi do jej efektywnej realizacji włączając w to narzędzia do unikania i/lub rozwiązywania sporów. Rozwiązania dedykowane są dla branży budownictwa, którą charakteryzuje niezwykła uciążliwość prowadzenia procesów biznesowych związanych z realizacją umów, co ma wpływ na niską wydajność pracy w tym sektorze. Nie oznacza to, że zakres stosowania rozwiązania ogranicza się jedynie do tej branży, autorzy inicjatywy zakładają, że rozwiązanie może być stosowane również w innych sektorach gospodarki.

https://www.cloudcontract.pl/