1.

Budowa II linii metra w Warszawie – I etap realizacji odcinka wschodniego-północnego – od szlaku za stacją C15 „Dworzec Wileński” do torów odstawczych za stacją C18:

Tunele:
Długość tunelu toru prawego - 3135,4 m
Długość tunelu toru lewego - 3 155,3 m
Długość stacji C16 - 135,3 m
Długość stacji C17 KR - 299,0 m
Długość stacji C18 TO - 450,0 m
Długość komory demontażowej przy C15 - ok. 20,0 m
Całkowita długość tuneli: - 6 290,7 m

Obiekty kubaturowe:
Stacja C16 - 62 674,0 m3
Stacja C17 - 105 553,0 m3
Stacja C18 - 227 372,0 m3
Wentylatornia szlakowa V16 - 6 455,0 m3
Wentylatornia szlakowa V17 - 7 761,0 m3
Wentylatornia szlakowa V18 - 5 267,0 m3
Komora demontażowa przy C15 - 7 718,0 m3
Całkowita kubatura obiektów: - 422 800,0 m3

2.

 Budowa II linii metra w Warszawie – I etap realizacji odcinka zachodniego – od szlaku za stacją C9 „Rondo Daszyńskiego” do torów odstawczych za stacją C6:

Tunele
Długość tunelu toru prawego - 3 481,6 m
Długość tunelu toru lewego - 3 477,7 m
Długość stacji C6 Księcia Janusza i torów odstawczych. - 606,1 m
Długość stacji C7 Młynów - 168,2 m
Długość stacji C8 Płocka - 163,6 m
Długość stacji komory demontażowej - 18,3 m
Całkowita długość tuneli: - 5 047,0 m

Obiekty kubaturowe
Stacja C6 Księcia Janusza z torami odstawczymi - 188 480,9 m3
Stacja C7 Młynów - 56 636,6 m3
Stacja C8 Płocka - 59 198,0 m3
Wentylatornia szlakowa V7 - 11 228,4 m3
Wentylatornia szlakowa V8 - 6 459,2 m3
Wentylatornia szlakowa V9 - 9 674,5 m3
Komora demontażowa V9a - 9 652,4 m3
Całkowita kubatura obiektów: - 341 330,0 m3

3.

Budowa II linii metra w Warszawie – II etap realizacji odcinka wschodniego-północnego – od szlaku za stacją C18 ("Trocka") do torów odstawczych za stacją C21:

Tunele:
Długość toru prawego - 4 020,6 m
Długość toru lewego - 3 993,2 m
Długość stacji C19 Zacisze - 176,0 m
Długość stacji C20 Kondratowicza - 314,0 m
Długość stacji C21 Bródno, komory rozjazdów i torów odstawczych - 697,5 m
Długość komory demontażowej przy C18 - 31,0 m
Całkowita długość tuneli: - 5 785,0 m

Obiekty kubaturowe:
Stacja C19 Zacisze - 74 199,0 m3
Stacja C20 Kondratowicza - 93 420,0 m3
Stacja C21 Bródno - 469 891,0 m3
Wentylatornia szlakowa V19 - 9 158,0 m3
Wentylatornia szlakowa V20 - 8 817,0 m3
Wentylatornia szlakowa V21 - 8 875,0 m3
Komora demontażowa przy C18 - 7 819,0 m3
Całkowita kubatura obiektów: - 672 179,0 m3

4.

Budowa II linii metra w Warszawie – II etap realizacji odcinka zachodniego – od szlaku za stacją C6 „Księcia Janusza” do torów odstawczych za stacją C4:

Tunele
Długość toru prawego - 1986 m
Długość toru lewego - 1988 m
Długość stacji C4 Powstańców Śląskich i torów odstawczych - 459 m
Długość stacji C5 Wola Park - 160 m
Długość komory demontażowej - 18 m
Całkowita długość tuneli: - 2 664 m

Obiekty kubaturowe
Stacja C4 Powstańców Śląskich z torami odstawczymi - 224 586 m3
Stacja C5 Wola Park - 60 272 m3
Wentylatornia szlakowa V5 - 4 302 m3
Komora demontażowa S6 - 6 442 m3
Całkowita kubatura obiektów: - 295 602 m3

5.

Budowa II linii metra w Warszawie – III etap realizacji odcinka zachodniego – od szlaku za stacją C4 „Powstańców Śląskich” do STP Mory wraz z STP Mory

 

6.

C3_logo_footerjpg

Celem inicjatywy jest stworzenie rozwiązania IT, które zastąpi klasyczną umowę papierową oraz dostarczy narzędzi do jej efektywnej realizacji włączając w to narzędzia do unikania i/lub rozwiązywania sporów. Rozwiązania dedykowane są dla branży budownictwa, którą charakteryzuje niezwykła uciążliwość prowadzenia procesów biznesowych związanych z realizacją umów, co ma wpływ na niską wydajność pracy w tym sektorze. Nie oznacza to, że zakres stosowania rozwiązania ogranicza się jedynie do tej branży, autorzy inicjatywy zakładają, że rozwiązanie może być stosowane również w innych sektorach gospodarki.