1. Doświadczenie zawodowe
od 2020 - Arbiter wpisany na listę arbitrów Sądu Arbitrażowego przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców w Warszawie
od 2019 - Counsel - Gülermak sp. z o.o.
od 2017 - Kancelaria Adwokacka Adwokat Marcin Orecki
2017 - 2019 - Counsel - AGP Metro Polska, Astaldi S.p.A., Gülermak Agir Sanayi Inşaat ve Taahhüt A.Ş. Spółka Cywilna
2016 - 2017 - Prawnik wewnętrzny (in-house lawyer) - AGP Metro Polska, Astaldi S.p.A., Gülermak Agir Sanayi Inşaat ve Taahhüt A.Ş. Spółka Cywilna
2013 - 2016 - Prawnik - Clifford Chance, biuro w Warszawie
07-09.2012 - Prawnik - Squire Sanders, biuro w Warszawie
2010 - 2011 - Prawnik - Kancelaria Radcowska Bieleccy w Warszawie
2009 - 2011 - staże: Kancelaria Wardyński i Wspólnicy; Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa; Naczelny Sąd Administracyjny; Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Helsińska Fundacja Praw Człowieka.
2. Wyksztłcenie
2018 - Doktor nauk prawnych - Instytut Nauk Prawnych PAN
2017 - 2018 - Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej, Zarządzanie projektami infrastrukturalnymi w budownictwie kolejowym
2012 - 2013: LL.M. (MIDS) in International Dispute Settlement, Uniwersytet w Genewie oraz Graduate Institute of International and Development Studies w Genewie

2007 - 2012: Magister prawa, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
2009 - 2012: Centrum Prawa Amerykańskiego (2011-2012); szkoła arbitrażowa w Düsseldorfie (2011) oraz Kolonii (2011); Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego (2009-2011)
3. Organizacje
od 2017 - Adwokat, Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie
2014-2016 Aplikacja adwokacka, Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie
2013 - 2014 Young ICCA Mentoring Programme
od 2011 - ICDR Young & International; LCIA YIAG; Young ICCA.
4. Języki
- angielski - biegła znajomość w mowie i piśmie;
- niemiecki - znajomość średniozaawansowana