Arbitraż, Postępowania Sądowe | Zarządzanie Sporami, Roszczeniami oraz Projektami (Sektor Budowlany) | Kontrakty Budowlane || Arbitration & Litigation | Dispute, Claim & Project Management (Construction & Infrastructure) | Construction Contracts

Kancelaria Adwokacka Adwokat Marcin Orecki

ul. Modlińska 6 lok. 109 (Ip.)
03-216 Warszawa

adres korespondencyjny: ul. Grzybowska 6/10 m. 1510, 00-131 Warszawa
e-mail: m.orecki@marcinorecki.com