Arbitraż: międzynarodowy, krajowy, handlowy i inwestycyjny - postępowania sądowe - zarządzanie sporami i roszczeniami | Arbitration: International, domestic, commercial and investment - Litigation - Dispute and Claim Management

Marcin Orecki, adwokat, specjalizuje się w problematyce międzynarodowych i krajowych umów gospodarczych, projektów infrastrukturalnych, sporów rozstrzyganych przed sądami państwowymi oraz polubownymi (arbitrażowymi) w krajowym jak i międzynarodowym arbitrażu handlowym i inwestycyjnym, a także w problematyce doradztwa kontraktowego, w tym zarządzania sporem oraz roszczeniem (unikanie, łagodzenie i rozwiązywanie).

Do momentu rozpoczęcia pracy jako niezależny prawnik, zdobywał doświadczenie w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (obecnie: Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej), Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, polskich i międzynarodowych kancelariach prawnych. W latach 2013-2016 pracował w dziale procesowym warszawskiego biura kancelarii Clifford Chance. Następnie w latach 2016-2017 był prawnikiem wewnętrznym (in-house lawyer) firmy AGP Metro Polska s.c. w związku z realizowanymi przez firmy Astaldi S.p.A. oraz Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. kontraktami rozbudowy II linii metra w Warszawie.

Marcin Orecki jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych LL.M. o specjalizacji rozwiązywania sporów międzynarodowych organizowanych przez Graduate Institute of International and Development Studies (IHEAD) oraz Uniwersytet w Genewie.

Jest autorem publikacji z zakresu procedury cywilnej, międzynarodowego i europejskiego prawa procesowego cywilnego, prawa prywatnego międzynarodowego, międzynarodowego i krajowego arbitrażu handlowego i inwestycyjnego, a także prawa cywilnego i budowlanego.

Marcin Orecki jest członkiem międzynarodowych organizacji i grup zajmujących się międzynarodowym arbitrażem takich jak the Young ICCA (International Council for Commercial Arbitration), ICDR Young & International, LCIA YIAG.